Om Tran Revisjon

Trung Tran

Registrert revisor

 

19 års erfaring innen revisjon - hvorav 7 års erfaring som partner i BDO AS. Erfaring med revisjon av store og små selskap innenfor de fleste bransjer. Dataanalyser har vært en stor del av erfaringene opp gjenom årene.